Sitaminstrumentu spēle

Sitamie instrumenti tiek uzskatīti par pasaules senākajiem mūzikas instrumentiem. Cauri laikmetiem un gadu simtiem attīstījās dažādu ritmu sišana un nonāca līdz cilšu un tautu unikāliem ritmiem, kuri tika izmantoti mūzikas veidošanā vai rituālos. Mūsdienu sitamie instrumenti ir daudz progresējuši gan tehnoloģijas ziņā (piem., bungu mašīnas un digitālās bungas), gan skanējuma ziņā, bet daudzveidīgie ritmi paver klausītājiem plašu muzikālo pasauli.

Uzņemšanas vecums: 8-10 gadi
Mācību ilgums: 6 gadi
Pedagogs: Edgars Raila