Ropažu Mūzikas un mākslas skolā "Rodenpois"
iespējams apgūt šādas mūzikas un mākslas programmas

Dziedāšana

Dziedāšana ir muzikālu skaņu radīšanas māksla ar balsi, kurai, atšķirībā no runāšanas, ir raksturīga tonalitāte un ritms. Cilvēkus, kuri dzied, sauc par dziedātājiem jeb vokālistiem.

Uzņemšanas vecums:

8-10 gadi

Mācību ilgums:
6 gadi


Klavierspēle

Klavieres ir viens no senākajiem un zināmākajiem mūzikas instrumentiem.
Tas ir ļoti daudzpusīgs instruments, ko plaši izmanto gan kā solo instrumentu, gan dažādos kameransambļos un džeza grupās.

Uzņemšanas vecums:
7-8 gadi

Mācību ilgums:
8 gadi


Vijoles spēle

Vijole ir viens no svarīgākajiem instrumentiem orķestrī. To parasti spēlē nevis strinkšķinot, bet velkot ar lociņu. Vijole ir plaši iecienīts un izteiksmīgs instruments, kam ir ļoti gara vēsture. Šo instrumentu ir spēlējuši gan Vivaldi, gan Mocarts un daudzi citi pasaulē zināmi mūziķi un komponisti.

Uzņemšanas vecums:
7-8 gadi

Mācību ilgums:
8 gadi

Flautas spēle

Flauta ir ļoti sens mūzikas instruments. Tās priekšteči ir dažādas mēlīšu stabules un svilpes. Flautas pirmos paraugus izgatavoja no koka, tādēļ arī mūsdienu flautu, kas, visbiežāk, tiek gatavota no metāla, pēc tradīcijas sauc par koka pūšaminstrumentu. Līdzīgi kā vijole, arī flauta ir ļoti nozīmīgs instruments orķestrī.

Uzņemšanas vecums:
8-10 gadi

Mācību ilgums:
6 gadi

Saksofona spēle

Saksofons vēsturiski ir viens no jaunākajiem koka pūšaminstrumentiem. Sākotnēji tas radīts kā militāro orķestru instruments, tomēr laika gaitā ieņēmis svarīgu lomu un guvis daudzpusīgas izmantošanas iespējas visā mūzikas pasaulē. Saksofons ir viens no populārākajiem pūšaminstrumentiem, kuru izmanto džeza mūzikā.

Uzņemšanas vecums:
8-10 gadi

Mācību ilgums:
6 gadi

Ģitāras spēle

Ģitāra ir viens no populārākajiem instrumentiem. Tas ir ļoti daudzpusīgs instruments, ko izmanto gan kā solo instrumentu, gan muzicējot dažādos ansambļos. Instrumenta popularitāte strauji pieauga, pēc elektriskās ģitāras izgudrošanas, padarot to no pavadošā, par vienu no vadošajiem soloinstrumentiem.

Uzņemšanas vecums:
8-10 gadi

Mācību ilgums:
6 gadi

Sitaminstru--mentu spēle

Sitamie instrumenti tiek uzskatīti par pasaules senākajiem mūzikas instrumentiem. Cauri laikmetiem un gadu simtiem attīstījās dažādu ritmu sišana un nonāca līdz cilšu un tautu unikāliem ritmiem, kuri tika izmantoti mūzikas veidošanā vai rituālos. Mūsdienu sitamie instrumenti ir daudz progresējuši gan tehnoloģijas ziņā (piem., bungu mašīnas un digitālās bungas), gan skanējuma ziņā, bet daudzveidīgie ritmi paver klausītājiem plašu muzikālo pasauli.

Uzņemšanas vecums:
8-10 gadi

Mācību ilgums:
6 gadi

Mūzikas teorija

Apgūt instrumentu spēli daudz vieglāk ir tad, ja tiek iegūtas arī teorētiskās zināšanas, tādēļ mūzikas skolā tiek apgūti arī sekojoši priekšmeti:

Mūzikas mācība un solfedžo

Mūzikas literatūra

Mākslas nodaļa

Vizuāli plastiskā māksla

Mācību mērķis ir veidot brīvu, radošu personību, attīstot audzēkņos jaunrades spējas un prasmes dažādu mākslas un kultūras projektu īstenošanā. Audzēkņi mācās orientēties mākslas žanros, stilos, kultūras un arhitektūras vēsturē un mākslinieku daiļradē. Piedalās dažādos konkursos, apmeklē izstādes un muzejus. Mācību gada beigās notiek Vasaras prakse - mākslas nodarbības dabā.

Apgūstamie mācību priekšmeti:
zīmēšana, gleznošana, veidošana, keramika, grafika, kompozīcija, datorgrafika, mākslas valodas pamati un darbs materiālā.

Uzņemšanas vecums: 7- 9 gadi

Mācību ilgums: 7 gadi