Ropažu MMS
"Rodenpois" kamerorķestris

Kopš 2019.gada pavasara Ropažu Mūzikas skolā darbojas skolas audzēkņu un absolventu kamerorķestris. Orķestris piedalās dažādos koncertos un tā mērķis ir piedalīties XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.

Mākslinieciskais vadītājs: Rūdolfs Missa