Dziedāšana

Dziedāšana ir muzikālu skaņu radīšanas māksla ar balsi, kurai, atšķirībā no runāšanas, ir raksturīga tonalitāte un ritms. Cilvēkus, kuri dzied, sauc par dziedātājiem jeb vokālistiem.

Uzņemšanas vecums: 7 - 8 gadi

Mācību ilgums: 8 gadi
Pedagogi:  Justīne Paupere

(tikai programmā Mūsdienu ritma mūzika*)