Par skolu

Ropažu mūzikas un mākslas skola „Rodenpois” ir akreditēta profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kurā novada bērni sešos līdz astoņos gados iegūst profesionālās ievirzes izglītību mūzikā vai mākslā. Audzēkņi mācības skolā uzsāk līdztekus vispārējai pamatizglītībai. Absolvējot kādu no izglītības programmām, tiek iegūta apliecība par profesionālās ievirzes izglītības apguvi, līdz ar to, skolas absolventi mācības var turpināt vidējās izglītības iestādēs, jau apzinoties izvēlētās profesijas atbilstību interesēm un spējām.

Ropažu mūzikas un mākslas skola „Rodenpois” ir dibināta 1990. gadā. Sākotnēji darbojās tikai mūzikas nodaļa, bet no 1994. gada ir atvērta arī mākslas nodaļa.

Mūzikas un mākslas skolā tās audzēkņi pilnvērtīgi pavada savu brīvo laiku, kļūst mērķtiecīgāki, patstāvīgāki un ar lielāku pašvērtības izjūtu. Mācības augstākā līmenī turpina arī tie, kuri sākumā šo iespēju uzskatīja par nesasniedzamu mērķi.