Mūzikas un mākslas skolas 
"Rodenpois" skolotāji


Mūzikas nodaļa:

Inese Paura - Klavierspēle, kolektīvā muzicēšana un vispārējās klavieres;

Daiga BrokāneKlavierspēle, kolektīvā muzicēšana, vispārējās klavieres un KCM flautas, saksofona un sitaminstrumentu spēles audzēkņiem;

Evija Belicka Klavierspēle, kolektīvā muzicēšana, vispārējās klavieres un KCM flautas spēles audzēkņiem;

Daiga BūmaneKlavierspēle, kolektīvā muzicēšana un vispārējās klavieres;

Marlēna LapiņaKlavierspēle, kolektīvā muzicēšana, vispārējās klavieres un KCM flautas spēles audzēkņiem;

Iluta Melne - Flautas spēle un kolektīvā muzicēšana;

Santa Grigorjeva Flautas spēle un kolektīvā muzicēšana;

Rūdolfs Missa - Saksofona spēle, kolektīvā muzicēšana un orķestris;

Viktors Fedosejevs -  Ģitāras spēle un kolektīvā muzicēšana;

Rita Barkāne -  Vijoles spēle un kolektīvā muzicēšana;

Edgars Raila -  Sitaminstrumentu spēle, mūsdienu ritma mūzika (MRM) un kolektīvā muzicēšana;

Justīne Paupere -  Dziedāšana (MRM), kolektīvā muzicēšana un ritmika;

Diāna Luna - Mūzikas mācība, solfedžo un mūzikas literatūra;

Dairis UlmanisMūzikas mācība, solfedžo un mūzikas literatūra;


Mākslas nodaļa:

Agnese Spridzāne;

Gunta Darbvare;

Līga Slišane;

Dace Grundmane;

Agnese Oleksāne.