Ropažu Mūzikas un mākslas skolas
"Rodenpois" pedagogi

Mūzikas nodaļas pedagogi:

Inese Paura - Klavierspēle, kolektīvā muzicēšana, vispārējās klavieres;

Marlēna Lapiņa - Klavierspēle, kolektīvā muzicēšana, vispārējās klavieres un KCM vijoļspēles klases audzēkņiem un flautas spēles audzēkņiem;

Daiga Brokāne - Klavierspēle, kolektīvā muzicēšana un KCM vijoles, saksofona un sitaminstrumentu spēles klases audzēkņiem;

Iluta Igaune - Flautas spēle un kolektīvā muzicēšana;

Santa Grigorjeva, Zane Veremeja - Flautas spēle un kolektīvā muzicēšana;

Viktors Fedosejevs - Ģitāras spēle un kolektīvā muzicēšana;

Rūdolfs Missa - Saksofona spēle un kolektīvā muzicēšana;

Edgars Raila - Sitaminstrumentu spēle un kolektīvā muzicēšana;

Evija Belicka - Klavierspēle, kolektīvā muzicēšana, vispārējās klavieres, KCM flautas klases audzēkņiem;

Rita Barkāne - Vijoļspēle un kolektīvā muzicēšana;

Diāna Luna, Dairis Ulmanis - Mūzikas mācība, solfedžo, mūzikas literatūra un kolektīvā muzicēšana;

Justīne Paupere  - Dziedāšana (mūsdienu ritma mūzika), kolektīvā muzicēšana, ritmika, vispārējās klavieres.

Mākslas nodaļas pedagogi:

Agnese Spridzāne;

Gunta Darbvare;

Līga Slišāne;

Dace Grundmane;

Agnese Oleksāne.