Ropažu Mūzikas un mākslas skola "Rodenpois"
Skolā iespējams apgūt instrumentspēli, dziedāšanu, kā arī vizuāli plastisko mākslu

Panākumi IV Starptautiskajā konkursā "Wind Stars 2023"


Turpinām konkursu maratonu!

Trešdien, 22.martā Ropažu Mūzikas un mākslas skolas "Rodenpois" saksofona spēles audzēkņi Armands Žeibe (1.klase) un Luīze Zeltiņa (2.klase) piedalījās IV Starptautiskajā pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursā WIND STARS 2023. Konkursā piedalījās dalībnieki gan no Latvijas, gan Lietuvas un Igaunijas, savukārt, dalībniekus vērtēja žūrija no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Slovēnijas un pat Itālijas.

Apsveicu Luīzi Zeltiņu ar konkursā iegūtu 2.vietu, bet Armandu Žeibi ar iegūtu pirmo konkursa pieredzi!

Kā allaž - vēlos teikt lielu paldies mūsu brīnišķīgajai koncertmeistarei Daigai Brokānei par ieguldīto darbu, muzicējot kopā ar audzēkņiem tik atbildīgos brīžos.

Paldies arī abu audzēkņu vecākiem un vecvecākiem par atbalstu un audzēkņu motivēšanu.

Paldies festivāla organizētājiem - Mārupes Mūzikas un mākslas skolai konkursa direktora Spodra Kačāna un skolas direktores Daces Štrodahas personā.

Novēlu veiksmi un panākumus abiem jaunajiem mūziķiem!

Saksofona spēles pedagogs
Rūdolfs Missa


Mūzikas un mākslas programmas

Mūzikas nodaļa

  • klavierspēle, vijoļspēle, flautas spēle, saksofona spēle, sitaminstrumentu spēle, ģitāras spēle
  • mūsdienu ritma mūzika (dziedāšana, sitaminstrumentu spēle, ģitāras spēle, saksofona spēle)

Mākslas nodaļa: vizuāli plastiskā māksla


Seko mums arī facebook.com/RopazuMMS