Ropažu Mūzikas un mākslas skola "Rodenpois"
Skolā iespējams apgūt instrumentspēli, dziedāšanu, kā arī vizuāli plastisko mākslu

Uzņemšana Ropažu Mūzikas un mākslas skolā "Rodenpois"

Sīkāka informācija
https://www.ropazumms.lv/uznemsana/