Flautas spēle

Flauta ir ļoti sens mūzikas instruments. Tās priekšteči ir dažādas mēlīšu stabules un svilpes. Flautas pirmos paraugus izgatavoja no koka, tādēļ arī mūsdienu flautu, kas, visbiežāk, tiek gatavota no metāla, pēc tradīcijas sauc par koka pūšaminstrumentu. Līdzīgi kā vijole, arī flauta ir ļoti nozīmīgs instruments orķestrī.

Uzņemšanas vecums: 7 - 8 gadi
Mācību ilgums: 8 gadi
Pedagogi: Iluta Melne, Santa Grigorjeva