Mūzikas teorija

Lai vieglāk apgūtu instrumentu spēle, ir nepieciešams apgūt mūzikas teoriju un literatūru

Pedagogi: Diāna Luna, Dairis Ulmanis
Apmācības ilgums: 6-8 gadi