Kontakti:

Ropažu Mūzikas un mākslas skola "Rodenpois"

Telefona numurs: +371 67918337

E-pasta adrese: [email protected]

Facebook profils: facebook.com/RopazuMMS

Ropažu nov. pašvaldības interneta vietne:
ropazi.lv/lv/ropazu-muzikas-un-makslas-skola-rodenpois

Mācību programmu īstenošanas vietas:

  • Rīgas iela 6, Ropaži, Ropažu pagasts, Ropažu novads, LV 2135
  • Rīgas iela 6a, Ropaži, Ropažu pagasts, Ropažu novads, LV 2135
  • Parka iela 6, Zaķumuiža, Ropažu pagasts, Ropažu novads, LV 2133


Norēķinu informācija:

Ropažu novada pašvaldība
Reģ. Nr.: LV90000067986

AS "SEB banka"
konts: LV79UNLA0033300130908
AS "Swedbank"
konts: LV91HABA0551024208997
AS "DNB Banka"
konts: LV76RIKO0002013196683

Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130

 


Kontaktu forma

Jūs varat sazināties ar mums, aizpildot šo kontaktu formu.