Vizuāli plastiskā māksla

Mācību mērķis ir veidot brīvu, radošu personību, attīstot audzēkņos jaunrades spējas un prasmes dažādu mākslas un kultūras projektu īstenošanā. Audzēkņi mācās orientēties mākslas žanros, stilos, kultūras un arhitektūras vēsturē un mākslinieku daiļradē. Piedalās dažādos konkursos, apmeklē izstādes un muzejus. Mācību gada beigās notiek Vasaras prakse- mākslas nodarbības dabā.

Apgūstamie mācību priekšmeti:
zīmēšana, gleznošana, veidošana, keramika, grafika, kompozīcija, datorgrafika, mākslas valodas pamati un darbs materiālā.

Uzņemšanas vecums: 7- 9 gadi
Mācību ilgums: 7 gadi
Pedagogi: Dace Grundmane, Agnese Spridzāne, Gunta Darbvare, Agnese Oleksāne un Līga Slišāne.