Darbinieki

Daiga Jankovska - direktore;

Justīne Paupere - direktores vietniece izglītības darbā - mūzikas izglītības programmās;

Agnese Spridzāne direktores vietniece izglītības darbā - mākslas izglītības programmās;

Inguna Bināne - lietvede;

Guntis Bināns - saimniecības daļas vadītājs;