Ropažu MMS "Rodenpois" orķestris

Kopš 2021.gada pavasara Ropažu Mūzikas skolā darbojas skolas audzēkņu un absolventu orķestris. Orķestris piedalās dažādos koncertos un tā mērķis ir piedalīties Skolēnu dziesmu un deju svētkos