Dziedāšana*

Apgūt instrumentu spēli daudz vieglāk ir tad, ja tiek iegūtas arī teorētiskās zināšanas, tādēļ mūzikas skolā tiek apgūti arī sekojoši priekšmeti:

Mūzikas mācība un solfedžo (pedagogi: Diāna Luna, Dairis Ulmanis )

Mūzikas literatūra (pedagogi: Diāna Luna, Dairis Ulmanis )

tikai programmā Mūsdienu ritma mūzika*