Ropažu Mūzikas un mākslas skolā "Rodenpois"
iespējams apgūt šādas mūzikas programmas

Dziedāšana

Klavierspēle

Vijoles spēle

Flautas spēle

Ģitāras spēle

Saksofona spēle

Sitaminstrumentu spēle